Index

Index to fishing boat ledger data

Boat People Orgs Sale date Value (orig) Value (replacement) Value (insured) Price (index) Price (appraised) Price (sold)
A.M. Mase, Asajiro 1942-04-02 1800 1150 1240
A.M. Mase, Asajiro 1942-07-04 400 150
A.R.C. Sakai, Hichisuko Canadian Fishing Co. [Undated] 615 1000 800
A.S. 565 Sakata, A. 1942-05-02 630
A.T. 1722 Sasaki, Sajuro 1942-03-28 385 275
A.W. 3270 Takahashi, Shinshichi 1942-04-27 578 500
A.Y. Miki, Chokimatsu
Yamashita, Akira
1942-03-25 1200 316 525
Acme (Y.H.) Higo, Yukinori
Higo, Yukio
1942-04-17 1200 750
Acme II Koyanagi, Chomatsu 1942-03-16 2500 1875
Acme K Hamaura, Mrs. Kin
Hamaura, Kaichiro
1942-06-22 1700 575 600
Agnes S. (K.S.) Sekimura, K. 1942-04-29 250 250
Aima Matsumoto, Tatsuo
Uyede, Jitsuo
1942-03-19 750 100
Aki-No-Umi Tasaka, Hiromi 1942-04-01 1700 1150 1200
Aleutian Island Tanaka, T. 1942-03-12 13000 6650
Amphitrite Nittsui, Yoshio 1942-06-27 1800 633 635
Angelus (T.D.) Doi, Tomoyuki 1942-04-15 1000 460 675
Annacis Sudo, Tojiro 1942-04-02 1500 1000
Annie F. (H.I.) Isotani, Hidekichi 1942-04-08 250
Aoba Shimono, Shiroemon 1942-03-16 2000 1500
Aoba Ouchi, Kumakichi 1942-08-01 350 1000 75
Arashio Nakamura, C.
Nakamura, Chosuke
[Undated] 24000 28000 25950 21830
Arbutus (T.K.) Kimura, Tokichi 1942-05-19 1700 960 1350
Ariake Kitasaka, Togoro 1942-03-11 1100 1050
Ark (S.S.) Sasaki, Senji 1942-04-04 1600 1000
Asa Ishii, Otomatsu 1942-03-24 1000 1300 750
Asahi Ono, Juhei 1942-03-30 425 300
Asahi H Hanazawa, Genichi 1942-04-04 5000 6000 6000 4200
Asahi No.1 Takahashi, Tsuyako 1942-06-22 1800 690 700
Asahi No.2 Takahashi, Tsuyako 1942-06-22 1200 345 345
Atagi III Tsuchiya, Hajime 1942-04-08 1100 850
Atalasco Minamimaye, Yoichi
Minaniyame, Yoichi
1942-04-13 5000 8000 3000
Aurora Suda, Tsuruji 1942-04-24 700 661 650
Aurora Nishi, Hiroshi 1942-06-17 1300 840 840
Avalon S. Shibata, Sadao 1942-03-31 1500 1380 975
B.A. 40 Kimura, Tomokichi 1942-04-29 275 200
B.A. 69 Okasoto, Takeichi A.B.C. Packing Co. Ltd 1942-03-28 450 175
B.G. Goto, Bungoro 1942-06-30 1000 7957 800
B.H. Hashimoto, Kuranosuke 1942-04-13 1500 300
B.H. No. 2 Hamade, Bunichi 1942-06-12 7500 17000 8500 4500 6000
B.K. Kawabata, Bunjiro 1942-07-09 900 374 375
B.N. Nakatsu, Buntaro 1942-06-09 700 316 325
B.N. Nasu, Bunkichi 1942-03-24 900 600
B.Y. Yamasaki, Bunkichi 1942-06-06 1000 230 250
Barkley Sound Union Trading Co. Ltd
Union Trading Co, Ltd.
[Undated] 20000 16400
Bartlett Point Sakai, Yasuo 1942-03-18 2650 2650
Beatrice A Mukai, Seishi 1942-02-16 1010 1010
Beau Geste Karatsu, N. 1942-02-27 3000 2600
Bee Jikemura, Sakuzo
Jikemura, Sazuko
1942-04-02 550 550
Belinda Tabata, Hiroshi 1942-05-27 950 460 475
Bering Sea Adachi, Kiichiro 1942-04-22 3500 3000
Bernice C. (M.I.) Igarashi, M. 1942-03-07 1500 1000
Bethune Tsuchiya, Harry Kaname [Undated] 1600 1440
Betti C. Uyeyama, Toyokichi 1942-03-18 400 240
Big Bay (Y.T) Yonekichi, Tanaka [Undated] 725
Biltmore (M.K.) Koyanagi, Matashiro 1942-04-14 1300 1093 900
Birdland Kadohama, Toranosuke
Kodohama, Toranosuke
1942-04-16 1600 1000
Biwako Oseki, Yosuke 1942-08-08 2000 1640
Blue Haven (T.F.) Furuya, Tomegoro
Furuya, Takeo
1942-06-09 1500 575 700
Blue Haven No. 2 (T.F.) Furuya, Tomegoro
Furuya, Tomogoro
1942-04-13 1300 748 675
Blue Heaven Sakai, Kazuichi 1942-08-31 4000 4100
Blue Heaven Sakai, Kazuichi [Undated] 3500 3180
Blue Sky Murao, Tokuichiro 1942-04-29 750 546 500
Bluenose Itani, Takeo [Undated] 4000 3650
Bonnie Lass (E.O.) Oikawa, Eichi 1942-05-12 2000 1560 1400
Booth Bay Mikado, Masuo 1942-05-13 750 230 125
Brave Shintani, Yutaka 1942-05-07 1600 1179 1000
Brechin II Koyama, F. 1942-03-12 1100 2700 500
Brockton Point Fukushima, Jisuke [Undated] 6000 3260
Broughton I Nakamura, C. 1942-02-03 8000 11500 9750 5000
Broughton II [Undated] 6000 11000 8500
Bumper Catch Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 2500 6900 1800
C.C. Maid Yamamoto, Ichiro 1942-03-19 1000 700
C.G Goto, Chuzo 1942-03-13 700 450
C.H. Hamaguchi, Choichiro 1942-03-31 800 374 400
C.I. Iwabuchi, Chitagoro 1942-04-07 500 100
C.K. Kawamoto, Chujiro 1942-05-22 800 316 375
C.M. Morishita, C. 1942-07-16 1000 661 661
C.N. Nakagama, Chosaburo 1942-04-07 1000 578 650
C.N. Nishimura, Chokichi [Undated] 900
C.S. Sota, Chozo
Shota, Minoru
1942-05-13 800 575 650
C.S.C. Tanaka, T. 1942-03-12 8150 13000 8100 7650
C.S.C. NO.II Tanaka, T. [Undated] 8500 14000 8400 7500
Camrose N Nariyuwa, Yasuichi 1942-04-14 900 633 575
Cape Sun Ohara, Masajiro 1942-03-07 2800 6000 2500
Carlisle 199 Maikawa, T. 1942-03-10 950
Carlisle 74 Kayama, Yotaro [Undated] 300
Carlisle Point Yamanaka, Sadakichi
Yamana, Sadakichi
1942-03-26 1500
Carloda N. Noda, Misaho 1942-03-02 5000 9000 5000
Carmenita Nakata, Takejiro [Undated] 9000 6900
Castle Island Tanaka, Manabu
Tanaka, Manubu
[Undated] 1100 1300 1006 1100
Challenger (T.H.) Hirayama, Tokuji 1942-04-04 1300 900
Chamiss Bay Nanaimo Shipyards Ltd. [Undated] 18500 25000 16500 10800
Charlotte T.M. II Ishii, Otomatsu 1942-03-02 7500 10000 7700
Chatham Maid Yamashita, Kenichi 1942-03-31 875 875
Chatham S. Oye, Tomi [Undated] 5000 1650
Cherryland Haraguchi, Yoshitaro 1942-08-25 3500 2140
Cherryland III Haraguchi, Masanobu 1942-03-30 1800 2100 1350
Chichibu Takasaki, Yukinori 1942-05-15 1200 805 900
Chief Y 2 Yoshida, Choichiro 1942-04-06 1500 1500
Chiyoko Kadonoga, Tetsu 1942-04-18 950 800
Chiyoko No. 2 (O.M.) Hirota, Hayao
Murakami, Otokichi
1942-04-08 900 575 675
Chizu (Y.U.) Uyeyama, Yasumatsu 1942-03-28 300 201 175
Chrysanthemum M. Mayeda, Yoshio [Undated] 1300
Chrysophase Hibi, Tadasu 1942-05-26 1300 1050 1050
Clover S. (S.S.) Shinya, Shizuo 1942-03-25 1225 700
Corona Oye, Masayoshi 1942-05-08 1800 748 1100
Coronation (H.Y.) Yamanaka, Hirokichi
Yamanaka, H.K.
1942-04-02 1200 1035 1100
Crown Madokoro, Y. 1942-02-19 3300 3000
Cyclone Sugiura, Shigeo 1942-07-07 1250 2150 1080 1080
D.K. Kuramoto, Denbe 1942-06-10 1000 431 435
D.M. Mizuguchi, Denkichi 1942-03-18 1700 1100
D.S. Suzuki, Denkichi 1942-03-30 700 475
D.T. Toyoda, Denzo 1942-06-12 3000 7000 1500
Dandelion Okano, Yoshihiro 1942-06-19 750
Daniel S. Shikatani, Masajiro 1942-03-28 500 403 300
Dawn Patrol Hamanishi, Seichi A. 1942-06-22 1700 600 600
Deanna (N.A.) Akune, Haruyoshi 1942-03-30 1000 700
Deep Bay (D.I.) Imoo, Daigoro 1942-04-11 1200 633 750
Departure Bay Nanaimo Shipyards Ltd. [Undated] 10000 16000 12000 7500
Departure Bay #2 Nanaimo Shipyards Ltd. [Undated] 15000 25000 16500 12500
Departure Bay #3 Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 4500 12000 7150 4000
Departure Bay #5 Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 4000 12000 4000
Diamond H. Haya, Yoshimatsu 1942-02-04 1200 850
Diamond Kay Kajiwara, Kazuo 1942-04-04 9000 13000 8500 7500
Diana Yoshida, Hideji 1942-03-21 2200 1093 1350
Dorothy S. Shikatani, Hisajiro 1942-03-28 700 550
E.F. Fune, Eitaro 1942-04-09 500 390
E.H. Harada, Eikichi 1942-04-23 950 578 675
E.H. Hamanishi, Eichi B.C. Packers [Undated] 1000
E.H. Hayashi, Eikichi 1942-05-20 1300 776 800
E.I. Ikebuchi, Eikichi 1942-05-28 1000 431 500
E.I. Ishibashi, Eijiro 1942-03-13 2000 1100
E.K. (K.K.) Kasuya, Eijiro 1942-06-04 2500 805 900
E.M. Morishita, Eikichi 1942-07-15 500 374 374
E.O. Oikawa, Eiki 1942-06-06 800 300 325
E.S. Sakata, Eiichi
Sakata, Eichi
1942-04-29 700 374 350
E.S. Shibata, Eimatsu 1942-02-25 500
Early Field Kurahashi, Manjiro [Undated] 12000 7300
Eburne (I.S.) Suzuki, Itaro 1942-06-05 1500 3000 1100
Eda H.N. Nishikawa, Usaburo 1942-02-25 1300 1700 1000 750
El-Dorado (M.H.) Hamaura, Mitsuo 1942-05-14 1400 978 1100
Elsie N. Nakano, Kiichi [Undated] 2500 1323 1800
Elva M. Sakai, Yasuichi 1942-04-07 7000 17000 10000 4500
Emy S. Sakauye, K.
Sakauye, Kazuo
[Undated] 3000 1380 1840
Epco Ucluelet Fishing Co.
Ucluelet Fishing Co
1942-03-25 850
Eveready Suzuki, Tatsuro 1942-03-13 1100 805 725
Evergreen Kurahashi, Mangiro [Undated] 4000 3500
F.I. Ito, Fumio 1942-05-19 700 489 550
F.N. Nishihama, Fusagoro [Undated] 750
F.T Terashita, Fujimatsu [Undated] 600 115
F.T. No. 1 Teranishi, Fujinosuke 1942-03-19 1000 900
F.Y. 747 Yamamoto, Fusakichi 1942-06-09 1100 1500 250
Felix Kawasaki, Michio 1942-05-12 3000 1380 1450
Flora M. (F.M) Miki, Fujio 1942-02-25 900 760
Florence C. Yamamoto, Kisaburo 1942-04-17 400 316 300
Florence K. (Taega) Hanaguchi, Tsunekichi
Kariya, Yonekazy
1942-06-24 1200 431 435
Florence U Ui, Shigeichi 1942-09-08 5500 7000 2600 4180
Florence U II Ui, Hideo 1942-04-14 500 400
Flying Cloud Ono, Yasuhiro 1942-04-23 1500 1200 1100
Flying Cloud No. 1 Ono, Shohei 1942-05-15 2000 978 1250
Flying Spear Maede, Takayoshi 1942-07-10 2000 2600 891 790
Fortune Maid Kadowaki, Tadashi 1942-03-28 550 400
Fortune U Usui, Kohei [Undated] 1200
Frasea Belle (T.Y.) Yamasaki, Toshio 1942-04-09 2300 1553 1700
Fujiko Ikari, Senichi 1942-04-16 3200 1600
Fujiko (T.H.) Hirokawa, Tokumatsu 1942-04-11 2000 1400
Fumie Kariya, K. 1942-03-30 250
Fusaleen (S.O.) Ooka, Shoji 1942-05-02 1300 661 800
G.I. Inouye, Geo. K. 1942-03-21 500 900 300
G.K. Kobayashi, Gindiro 1942-04-22 1500 950
G.K. Kumagai, Genzo [Undated] 700 374
G.K.T. Tsuchiya, George K.
Tsuchiya, G. K.
1942-05-12 600 100
G.M. (T.M.) Miyai, Genkichi 1942-07-02 1300 862
G.S. Suzuki, Goro 1942-07-02 450 259 300
G.T. Terashima, Gengi 1942-04-07 550 132 200
Gabriola Pass Koyama, Susumu 1942-03-07 6500 8000 4500
Gardner M. Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-09-24 3500 5500 2650
Garry Point III Oye, Yasukichi 1942-03-19 7000 8000 5000
Garry Point VI Oye, Yakichi 1942-04-11 1800 1200
Geep II Tsuida, Mitsuyoshi [Undated] 1500
George Bay Kita, Ryotaro 1942-08-08 3000 11000 5400 2000
Georgia Yamashita, Mitsugi [Undated] 1800 1560
Gigilo Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 2000 7500 1600
Glendale V Asari, Sadajiro [Undated] 18000 14800
Gloom III Uyeyama, Shigeharu 1942-05-13 3000 1800 1750
Gloria Jean (S.H.) Hato, Santaro 1942-04-21 1000 575
Go-Getter Onotera, Hideo 1942-03-03 1400 1000
Gold Finch Nishi, Kiichiro 1942-04-01 920 400
Golden Arrow Mori, Kenji 1942-04-07 2700 850
Golden Hind Uyeda, George 1942-04-21 1300 1050 800
Golden Sea (T.K.) Koyanagi, Tadatoshi 1942-05-19 1000 720 900
Good Hope Hama, Hirokichi 1942-06-12 2000 1150 1150
Grain Hashimoto, Morinosuke 1942-08-27 2000 2680
Great Bay Shishikura, Usuke 1942-04-13 3500 1480
Grey Eagle Mori, Risaburo 1942-03-19 850 150
Greyhound Okada, S. 1942-04-02 2150 1265 1400
Guinea Gold Doi, Mataichi 1942-07-08 850 863 850
Gulf Kondo, Tokukazu 1942-04-13 1500 300
Gulf A Hashimoto, Kuranosuke 1942-04-13 1500 700
Gulf M. No. 2 Hashimoto, Kuranosuke 1942-04-13 3000 1000
H.A. Atagi, Hisao
Atago, Hisao
1942-03-11 1850 1200
H.E. Ezaki, Hideji 1942-04-28 300 250
H.F. Furukawa, Haruo 1942-03-23 1200 776 850
H.H. Murakami, Yoshimatsu
Hirota, Nayao
1942-06-02 900 578 550
H.H. Hamanishi, Hiroichi
Hamanishi, Hiriochi
1942-05-27 850 431 435
H.H. Hamaguchi, Hiroshi 1942-04-08 550 300
H.I. Ito, Heizo 1942-07-08 725 374 375
H.J. 1816 Suga Boat Building & Repair Shops [Undated] 300
H.K. No. 1 Kawasoye, Hiyakutaro 1942-03-28 100 100
H.M Morita, Hirokichi 1942-06-05 700 144 275
H.M Miyashita, Hideo 1942-05-18 900 374 650
H.M. Matsuyama, H.
Matsuyama, Hideo
1942-07-10 1500 575 575
H.N. Nishi, Hiroshichi 1942-03-14 525
H.O. Obayshi, Hatsuzo
Obayashi, Hatsuzo
1942-04-13 1300 748 825
H.O. Oya, Hitoshi 1942-03-31 350 600 350
H.O. Omori, Hiroshi 1942-03-26 600 600
H.O. Oikawa, Hisashi 1942-04-02 1050 546 800
H.O. Okano, Hideo 1942-05-22 1500 690 850
H.S. Shinkawa, Hikojiro 1942-04-09 650 316 450
H.T. Tanaka, Hisakichi 1942-03-30 1000 650
H.T. (Z.I.) Tasaka, Hiromi 1942-04-11 750 403 300
H.T. No. III Tsuchiya, Fred Hifumi 1942-02-13 1200 900
H.U. Uyeda, Haruo 1942-07-07 650 300 300
H.Y. Yamada, Hideo 1942-05-27 700 374 400
H.Y. Yamashita, Heijiro 1942-06-30 400 150
H.Y. Yonekura, Tomekichi
Yonekura, Tonekichi
1942-05-14 1000 299 400
H.Y. Yoneda, Hiroshi 1942-06-06 1100 489 600
H.Y. Yamamoto, Heizaburo 1942-04-25 1300 500
H.Y. (S.Y.) Yamamoto, Hisakazu 1942-04-30 1100 776 700
Hama J. Hama, Junshiro 1942-03-13 1800 1400
Hamana Yamada, Shin
Yamada, Ihei
1942-03-11 900 1200 750
Hanuna Hama, Saichi 1942-03-30 2200 1550
Harock Aura, Zentaro 1942-03-27 7500 6000
Haru (M.T.) Tanigami, Moriji
Tanagami, Moriji
1942-05-09 1350 604 575
Harukade #2 Nishi, Minoru 1942-02-07 2600 2200
Harvest H. (J.I.) Ide, Jinnosuke 1942-03-31 800 1200 500
Hatsue Nariai, Sanai 1942-03-28 500 300
Hatta II Tsuchiya, H.K. [Undated] 3500 3150
Hatta III Tsuchiya, H.K. [Undated] 6500 4500
Hatta V Tsuchiya, H.K. 1942-03-10 10000 4000 8171
Hatta VII Tsuchiya, H.K. [Undated] 13500 10250
Hatta VIII Tsuchiya, H.K. [Undated] 6000 5400
Hell's Angel (S.K.) Kamachi, Shigekazu [Undated] 800
Hiba Araki, Satoshi 1942-03-30 2253.4 1840 1500
Hidaka Tabuchi, Tokujiro 1942-03-26 1500 805 1000
Higo Higo, Binosuke 1942-04-11 1000 460 850
Hiki Tofino Trollers' Co-Op Ass'n
Tofino Trollers' Co-op Ass'n
1942-02-24 2000
Hinata #2 Arizono, Masao 1942-04-13 350 325
Hinomisaki Shin, Masaharu 1942-08-01 3200 748 675
Hiroe (S.N.) Nakamura, Sadaroku B.C.P. [Undated] 400
Hitaka #1 Mukai, Matsujiro 1942-03-28 600 450
Hitomi Tanaka, Hitoshi 1942-03-21 200 125
Hokui No. 2 Kuwabara, Tatsusaburo 1942-03-04 550
Homerun Nakagawa, Sojiro 1942-03-30 600 1200 500
Hommura Hommura, Komaichi 1942-08-13 6500 10000 4450
Honey Bee (S.M.) Mizuno, Shigeru [Undated] 1700 949
Horton Bay No. II Koyama, Tojuro 1942-05-12 1500 2000 1093 1100
Howe Sound Howe Sound Fisheries Ltd
Howe Sound Fisheries, Ltd.
[Undated] 25000 21000
Howe Sound II Howe Sound Fisheries Ltd
Howe Sound Fisheries, Ltd.
1942-08-31 6000 8000 4000 5430
Howe Sound III Howe Sound Fisheries Ltd
Howe Sound Fisheries, Ltd.
1942-03-16 12000 15000 9000 12500
Howe Sound IV Howe Sound Fisheries Ltd
Howe Sound Fisheries, Ltd.
1942-03-10 18000 30000 15000 18500
Howthone II Koyama, Shiro 1942-07-20 500 150
Humdinger Onotera, Tatsuo [Undated] 1000
I.C. 12 Hamasaki, Taizo [Undated] 750
I.C. 49 Kawaguchi, Kanetaro [Undated] 1000
I.D. Domai, Iwao 1942-06-24 1000 2500 403 431
I.H. Hamaguchi, Iwataro 1942-05-29 800 230 400
I.H. Sasaki, Sajuro 1942-03-28 395 275
I.H. Hamaoki, Ihachi 1942-06-03 1000 600
I.H. Hirata, Ihei 1942-05-18 1000 719 750
I.H. #85 Hamade, Ichiji 1942-07-10 800 403 405
I.I. Itakura, Iwao 1942-06-11 850 403 425
I.K. Katai, Ishimatsu 1942-05-18 1400 575 750
I.K. Kawamoto, Itokichi 1942-05-12 500 600 150
I.M. Matsuoka, Imataro 1942-03-31 300 550 150
I.M. Murakami, Itoku 1942-06-10 800 259 260
I.M. Miki, Ichitaro 1942-04-02 750 550
I.N. Nakamura, I. 1942-03-31 1000 1270 489 800
I.N. Nakatani, Inosuke 1942-04-29 900 575 450
I.N. Nishihama, Ichitaro 1942-03-24 1000 575 700
I.O. Oyama, Isomatsu 1942-06-10 1025 776 780
I.S. Shiho, Yajiro
Shiho, Yasue
[Undated] 2000 1121 1800
I.U. Umemura, Ikutaro 1942-04-20 900 750
I.W. Watanabe, Iku 1942-02-23 310
I.Y. Yamamoto, Iwakazu 1942-03-31 1000 475
I.Y. Imada, Yaichi [Undated] 400
I.Y. Yamashita, Iwamatsu 1942-05-29 1500 540 550
Ikeda Ikeda, Torakichi 1942-06-11 3200 1553 1600
Irene May II Uyeda, Mrs. T.
Uyeda, G.
1942-02-17 6500 8000 7000 5884
Iris (T.S.) Shimano, Taro 1942-03-27 800 578 750
Ise No. 2 Mukai, Yichido 1942-04-09 1700 5500 3500 1500
Ishida (M.I.) Ishide, Matakichi 1942-03-18 1000 235
Isuzu Yoshimoto, Fujio 1942-07-10 1400 862 862
Isuzu Okano, T. [Undated] 900 1100
Ito Takahashi, H. 1942-03-04 950 850
Ito Takimoto, Hirosuke 1942-04-02 400 125
J.F. Fukushima, Jisuke 1942-05-18 1600 978 1100
J.K. Kuramoto, Jiro 1942-06-02 2000 1050 1100
J.N. Nakagawa, Jinnosuke
Nakagawa, J.
1942-06-27 259 260
J.N. Matsubara, Chonosuke
Nomura, Junichi
1942-04-07 750 345 425
J.O. Ono, Shigenobu 1942-03-30 600 259 600
J.O. Okino, Jiro 1942-03-30 700 374 400
J.S. Shinde, Jiroichi 1942-04-25 500 500
J.T. Tasaka, Jimpei 1942-04-09 1250 850
J.T. Templeton, Jim
Atagi, Kiyomatsu
[Undated] 264.38 634
J.T. Tamura, Jujiro
Tamura, Juijiro
1942-06-06 1000 259 350
J.U. Uyede, Jitsuo 1942-02-24 1500 2400 500
J.Y. Yamashita, Jinpachi [Undated] 350
Jabalo Chambers and Suga, H.W. and Mrs Sakaye 1942-01-02 1000
Jeanette Morishita, Hiroshi 1942-04-25 1800 1020 700
Jennette Kadonaga, Setsu
Kadpmaga, Setsu
1942-03-06 700 1500 600
Jif Yamaoka, Seitaro 1942-04-22 200
Joker (S.I.) Isoki, Shunichi 1942-04-13 1000 575 200
Jordan (T.D.) Doi, Tomoaki 1942-06-02 900 230 400
Jumbo B Furukawa, Akio 1942-04-27 500 316 400
June N Nakatsu, Yoshikazu 1942-03-31 800 800
Juneau (S.N.) Nagata, Sanshiro 1942-04-08 2200 1150 1000
K.A. Kashiro, Akai B.C. Packers [Undated] 900
K.E. Endo, Kinji 1942-03-19 1500 1500
K.F. Furogori, Kanekichi 1942-06-29 500 300
K.F. Fujino, Kazumoto [Undated] 700
K.F. Fukunaga, Katsujiro
Fukunuga, Katsujiro
1942-07-02 550 374 375
K.H. Hamanishi, Kentaro [Undated] 600
K.H. Hashimoto, Kichijiro 1942-06-25 500 316 320
K.H. Hayashi, Katsuji 1942-04-14 250 550 150
K.H. Hashimoto, Kichijiro [Undated] 800
K.H. Hama, Kenzo 1942-04-18 1400 1093 1000
K.H. Nakade, Shinichi
Hamaura, Kazuo
1942-06-24 800 660 660
K.H. Hamanishi, Kazuo 1942-05-21 1800 805 900
K.H. (K.M.) Morimoto, Kiyoshi 1942-05-29 650 316 500
K.H. (T.H.) Hikida, Kojiro 1942-04-02 1000 750
K.I. Ito, Saichi
Ito, Koji
1942-05-05 1500 863 900
K.I. Imai, Koichi 1942-05-05 850 546 550
K.K. Kurahashi, Kanetaro 1942-03-25 950 1625 345 400
K.K. Kikekawa, Kazuo 1942-06-06 950 316 320
K.K. Kimura, Kazuo 1942-05-18 700 546 500
K.K. Kariya, Kahei 1942-06-09 650 288 325
K.K. Katsumi, Katsunosuke 1942-06-13 1600 1150 1150
K.K. Kadohama, Katsuyuki 1942-04-13 1200 546 700
K.K. Kishi, Kiheiji 1942-03-21 1700 1380 1500
K.K. Kobayashi, Kiyomi 1942-05-01 800 578 550
K.K. III Kadowaki, Katsuki 1942-03-28 440 374 300
K.M. Mori, Kunejiro 1942-03-31 500 800 400
K.M. Murata, Kuichi 1942-03-31 800 600 125
K.M. Minamide, Kanjuro 1942-05-28 1300 690 1000
K.M. Morishita, Kenichi 1942-06-06 1000 230 400
K.M. Mori, Keizo 1942-03-27 1400 978 1250
K.M. Murakami, Kazematsu 1942-08-01 1000 259 311
K.M. Mori, Tokuzo
Matsubara, Keitaro
1942-03-27 1000 725
K.M. Matsui, Kurataro [Undated] 650 1000
K.M. (S.M) Minamide, Kanjuro 1942-06-18 500 288, 316 300
K.M. (T.M.) Matsubara, Keitaro
Matsubara, Takeo
1942-04-04 1100 489 800
K.M. (Y.M.) Maede, Yoshikazu 1942-05-29 316 350
K.M. I Miwa, Komau 1942-02-24 650
K.N. Negishi, Kumaichi 1942-04-01 700 1000 374 450
K.N. Nakatsu, Kannosuke 1942-06-30 300 200
K.N. Narukami, Katsujiro
Narukimi, Katsujiro
1942-04-02 1600 1050
K.N. Nishi, Kenichi 1942-04-25 1450 661 750
K.N. Nakatsu, Kanichi 1942-04-13 950 1035 250
K.N. Nakatsu, Kaneshiro 1942-06-26 1000 431 435
K.N. Nukaya, Kunizo 1942-04-04 600 400
K.N. Nakano, Kazuo 1942-05-11 800 460 500
K.N. 693 Nakatsu, Kunijiro [Undated] 600
K.O. Ogino, Kanejiro 1942-03-24 550 700 200
K.S. Sasaki, Kishio 1942-04-02 1000 575 750
K.S. Shimano, Keishiro 1942-05-21 1200 575 850
K.S. Sekiyama, Kumataro
Sekiyama, Kumatero
1942-05-13 1000 431 475
K.S. Shimano, Kyutaro 1942-06-10 700 288 290
K.T. Taguchi, Katsutaro 1942-05-29 1200 345 400
K.T. Tabata, Kaichi 1942-04-16 50
K.T. Taguchi, Konosuke 1942-05-22 1400 460 750
K.T. Takasaki, Kazuo 1942-07-14 1100 661 600
K.T. Terashita, Kenichi 1942-04-02 1800 460 600
K.U. Urata, Kisaburo 1942-03-27 1900 2700 1020 1500
K.U. Uyeyama, Kikujiro
Uyeyama, Tsuneo
[Undated] 800
K.W. Watanabe, I.
Watanabe, Isamu
1942-03-24 1700 95
K.Y. Yamamoto, Katsuichi 1942-03-24 1500 800
K.Y. Yamamoto, Kisaburo 1942-04-22 500 173 200
K.Y. Yoshida, Kusumatsu 1942-06-19 1300 690 700
K.Y. Yamamoto, Koshichi 1942-03-16 550 505
Kaga Kaga, Ihachi 1942-02-24 100
Kamikaze (K.K.) Kuramoto, Kunji 1942-05-26 2100 1020 1100
Kamome Miki, Yasuo 1942-04-01 1000 499
Kamtchatka Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 9000 15000 10500 8500
Kanako Matsui, Shinzo 1942-07-10 500 1500 259 260
Kanako Fukushima, Shoji 1942-04-22 1300 900
Kanamoto Kanamoto, Kinzuchi
Terashita, Itaro
1942-04-22 4500 8000 2400 1600
Kano #2 (W.N.) Nishimoto, Ukichi 1942-05-20 1500 578 1000
Kasasa Matsuo, Shinichi 1942-03-20 2000 1500
Kasuga Hama, Yuzo 1942-03-31 500 250
Kathleen Koyama, Fujikazu
Koyama, Susumu
1942-07-02 1700 3000 1093 1100
Kawasemi (U.Y.) Yasui, Ukiyoshi 1942-03-09 1400 1300
Kay Kajiwara, Kazuo 1942-04-02 1000 374 700
Kayen Nishi, Kichiji
Tarumoto, Hamasaburo
1942-04-23 680 450
Kazuo M Murata, Magoji 1942-05-01 800 1200 575 475
Keloco Kadonaga, Sokichi 1942-02-23 4500 4285
Kiku II Hatashita, George Isoji
Hatashita, Minoru
[Undated] 6400 7000 5000 5600
Kimiko Fukuda, Matsuji [Undated] 500 1650
Kimio (Kimiyo) Kurahashi, Kenji 1942-07-20 1800 748 550
Kimitsu Tasaka, Judo 1942-03-03 1500 1200
King Island Kawaguchi, Yoshikazu 1942-05-09 2000 2800 1265 1100
Kingcome Tasaka, Judo 1942-07-29 500
Kinji III Minamimaye, Yoichi [Undated] 6500 8500
Kinji No. 2 (R.M.) Minamimaye, Ryuichi 1942-07-06 1650 1035 1035
Kintoki S. Sakata, Yoshigoro [Undated] 1300 1500 1000
Kirishima (E.H.) Harada, Eikichi 1942-07-03 950 489 490
Kitaka Kita, Ryotaro 1942-08-08 8500 15000 9500 8000
Kiyo S. Shin, Masajiro 1942-06-17 3500 805 810
Kiyo S. No. 3 Teranishi, Yoshitaka 1942-06-09 2500 431 440
Kiyoko Mayeda, Seiichi 1942-03-27 1500 750
Kiyoko II Mayeda, Seiichi 1942-03-27 1000 600
Kiyoshi (Y.K.) Kawano, Katsuyoshi 1942-05-15 800 460 475
Kofuyu Yamamoto, Iwao 1942-03-31 780 900 400
Kongo Nakagawa, Kazuo [Undated] 1000 719 700
Kosue Nagata, Tatsunosuke 1942-03-12 1600 1545
Kurenai Suzuki, Shigeo 1942-05-29 1050 575 600
Kuroshima II Nishioka, Eijiro 1942-08-18 4500 3750
Kuroshio Nakamura, C. [Undated] 24000 28000 25950 22000
Lady Beth No. 3 Matsuba, Shizuo 1942-03-19 850 750
Lady Delight Nakagawa, Kumakichi 1942-06-04 1000 604 610
Lake Biwa Nakashima, Eikichi 1942-08-01 1600 575 600
Lake Biwa No. 2 Nobuoka, Yoshimi 1942-02-21 5000 3000
Leona (Y.K.) Koiso, Yahei 1942-03-30 1700 850
Lilac K. Kishimoto, Eiji 1942-03-28 875 675
Lilac No. 2 Kanda, Yoshio 1942-03-31 3500 2650
Lily Beth No. 2 (S.M.) Matsuba, Shinkichi 1942-04-07 1200 805 925
Lily Beth No. 4 Matsuba, Kanichi 1942-03-20 1750 1035 1200
Lily Beth No. 5 Matsuba, Kanichi 1942-03-28 2000 1400
Lions Gate Takahashi, Tsuruichi 1942-07-23 350
Lions Gate Kojima, J. 1942-03-07 12000 12500
Loch Isle Sakamoto, Minoru 1942-02-24 1395 750
Loma K. Takahashi & Co. Ltd. 1942-05-30 800 1200 500
Loma II K. Takahashi & Co. Ltd. 1942-05-30 250 300 250
London No. 1 Nakashima, Yasumatsu 1942-03-12 4500 3500
Lone Eagle (S.M.) Matsushita, Shoichi 1942-04-16 1500 949,1035 950
Loyal #1 Ucluelet Fishing Co.
Ucluelet Fishing Co
[Undated] 15000 10900
Loyal #2 Ucluelet Fishing Co.
Ucluelet Fishing Co
[Undated] 13800
Loyalty Kakiuchi, Iwakichi
Kakiuchi, Noburu
1942-04-16 2000 3000 1300
Lulu-Lou (H.S.) Sasaki, Hozumi 1942-04-29 550 431 400
M'amoureuse (K.A.) Atagi, Kaoru 1942-03-26 1350 750
M.A. Asano, Matsuye (Mrs) 1942-03-13 1100 748 750
M.D. Doi, Mataichiro 1942-06-09 1500 546 650
M.D. Doi, Morikichi 1942-02-24 50
M.E. Endo, Meikichi 1942-04-22 1500 1208 1350
M.F. Fujimoto, M. 1942-03-30 500 400
M.F. Fujino, Masakichi 1942-03-23 1800 1000
M.H. Kori, Wasami
Kori, Kanami
1942-05-09 1300 748 850
M.H. Hayashi, Masao 1942-03-17 750 700
M.H. Hamanishi, Masayuki 1942-04-25 1000 578 500
M.H. Hamanishi, Motoharu 1942-06-29 600 200
M.H. Honkawa, Masajiro 1942-05-28 450 390
M.H. Hashimoto, Masaaki [Undated] 850 1300
M.I. Ikari, Minoru 1942-02-16 800
M.I. Ikebata, Masao 1942-03-25 800 1800 600
M.I. (Y.T.) Tanaka, Yoshio [Undated] 725
M.K. Kamachi, Masao 1942-06-03 550 120 150
M.K. Kawano, Masaki 1942-05-21 800 316 450
M.K. Komori, Matsunosuke 1942-05-09 950 575 750
M.K. Kimoto, M. 1942-03-24 2600 1800
M.K. Kuriyama, Masaji 1942-03-27 350 250
M.M. Murakami, Morihei [Undated]
M.M. Mori, M. 1942-07-02 1000 604 650
M.M. Nakane, Mitsutaro
Murakami, Masayuki
1942-04-02 800 450
M.M. Morishita, Masaru 1942-02-24 800 700
M.M. Matsumura, Matsuo 1942-03-27 1100 776 850
M.M. Morishita, Minosuke 1942-02-26 1000 700
M.M. Motoda, Masajiro 1942-05-13 800 550
M.N. Nagai, Matsunosuke 1942-04-07 1000 403 650
M.N. Nishimura, Chokichi 1942-05-28 750 489 600
M.N. Nishi, Masao 1942-04-25 1200 489 650
M.N. Nishi, Torakichi
Nishi, Masaru
1942-03-18 1200 575
M.N. Nakane, Mitsutaro
Nakune, Mitsutaro
1942-04-08 1200 1000
M.N. Nomura, Masao 1942-04-07 1500 1000
M.N. Hayashi, Sadakichi 1942-04-04 800 661 600
M.N. Nakauchi, Masaji 1942-06-25 650 316 350
M.O. Okano, Masaji 1942-04-08 1000 460 700
M.O. Oikawa, Masashi 1942-05-07 900 288 400
M.O. Oga, Makitaro 1942-04-25 950 460 600
M.O. Okano, M. 1942-04-22 1600 1006 900
M.O. Ogawa, Masaharu 1942-03-31 650 1000 500
M.S. Sakamoto, Mamoru 1942-04-28 1600 1000
M.S. Seko, Manzo [Undated] 700
M.S. Shimano, Matsuo 1942-05-07 1000 604 675
M.S. Sakata, Masakazu 1942-06-01 1200 546 575
M.S. Sakurada, Masataro 1942-06-29 400 650 150
M.S. Suzuki, Mohei 1942-07-07 1000 259 259
M.S. Izumi II Kasho, Jisaburo 1942-05-20 12000 20000 11150 10100
M.S. Izumi III Kasho, Jisaburo 1942-05-05 10000 20000 8900 7500
M.S. Izumi V Kasho, Jisaburo 1942-05-20 10000 20000 9050 9100
M.T. Teraguchi, Mosaburo 1942-06-13 288 200
M.T. Tsumoto, Matsujiro 1942-05-18 1200 578 750
M.T. Takahashi, Masao 1942-03-10 1350 450
M.T. Tanigami, Moribaru 1942-04-14 700 489 650
M.T. Tabata, Masakichi 1942-03-26 1250 750
M.T. Yukawa, Tomekichi
Tanaka, Masao
1942-05-07 600 374 500
M.U. Urata, Michiho 1942-04-27 800 316 75
M.Y. Yezaki, Miyakichi 1942-04-23 1200 748 900
M.Y. Yamashita, Masaichi 1942-04-21 2000 578 400
M.Y. Yoshida, Masao 1942-06-24 288 290
M.Y. Yoshida, Mankichi 1942-03-10 2500 2000
M.Y. Yamashita, Manjiro 1942-06-10 1400 374 375
M/S Steveston 2 Kashino, Masao 1942-03-25 20000 22000 12000 11000
M/V Izumi #7 Kashino, Masao 1942-03-25 7500 9000 6500 5000
Maple Leaf Honkawa, Kenichi 1942-03-03 850 725
Maple Leaf # 2 Takeno, Takeji 1942-03-31 400 275
Mar-Maid Tokiwa, Tsunesuke 1942-06-05 700 345 350
Mareno #7 Suzuki, S.
Suzuki, Shuji
1942-04-07 1200 1000
Mareno #8 Suzuki, Sentaro 1942-03-03 1500 1050
Margaret (T.U.) Uraisami, Toshimichi 1942-04-13 900 575 650
Margaret Rose Sogawa, Shigemi 1942-04-18 1500 1020 900
Marina (T.N.) Naruse, Tadao 1942-04-08 1000 700
Marine Beauty (F.K.) Koyama, Fujio 1942-07-09 1600 748 750
Marine Chief Hashimoto, Shizuo 1942-05-15 1300 930 900
Marine K. Kariya, Takeo 1942-04-11 2500 1495 2000
Marion K Kishi, Minoru 1942-03-31 1500 1200
Marmae Union Trading Co. Ltd
Union Trading Co, Ltd.
1942-03-17 15000 23000 11000 15000
Martha No. 2 Katayama, Yonezo 1942-03-18 1200 1050
Marui Minamide, Morinosuke 1942-03-04 2500 1100
Mary H. #2 Takahashi, Koji 1942-02-24 1200 500
Mary Y Yoshihara, Motoichiro [Undated] 2500 1093 1700
Masa Shinde, Matsunosuke 1942-03-18 100
Masao (M.M.) Mototsune, Masao 1942-04-02 1250 600
Masumi Higo, Kiyoji 1942-04-07 1050 661 700
Matsue Takai, Nobuo 1942-08-21 3500 4500 Nil 2440
Matsue Fujii, S.
Fujii, Setsuichi
1942-03-20 135
Matsue II Takai, Yukio 1942-08-08 5600 7500 4000 4660
May (S.S.) Suzuki, Sukesaburo
Suzuki, Sukesburo
1942-05-15 800 575 750
May S Saimoto, Kunimatsu [Undated] 10000 18000 11000 8750
May S III Saimoto, Kunimatsu 1942-03-12 3700 5500 3500 3400
May S V Saimoto, Yukio 1942-03-11 2900 2550
Mayne Island Atagi, Ishimatsu 1942-07-23 2700 200
Melinda (M.) Mori, Rihei 1942-04-06 2100 1450
Menzies Bay Howe Sound Fisheries Ltd
Howe Sound Fisheries, Ltd.
1942-04-07 10000 12000 7000 10500
Merle C Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 4500 11500 2600
Merry Chase Nanaimo Shipyards Ltd. [Undated] 14000 21000 13500 11250
Midori Nakagawa, Tazo 1942-07-07 2000 500
Miney II Fukuda, M.
Fukuda, Mineyoshi
1942-03-04 800 2000 600
Misaki 669 Hama, Yasumatsu 1942-04-06 700 400
Miss Biwako Kokubo, Hideo 1942-04-14 2200 2070 1650
Miss Celtic Endo, Takeo [Undated]
Miss Charming Suzuki, Shigeo 1942-03-09 1500 1000
Miss Florida Fujino, Itsuki 1942-03-23 500 450
Miss Fuji Rikimaru, Kiichiro 1942-03-28 550 550
Miss Nippon Mayehara, Sadamichi 1942-03-12 1100 1100
Miss Nippon (F.N.) Nishihama, Fusagoro
Nishimara, Fusagoro
1942-03-24 2000 1200
Miss Richmond (M.K.) Koyanagi, Mitsuo 1942-03-24 1700 1450
Miss Richmond (S.O.) Oyama, Shokichi [Undated] 900 800
Miss Terra Nova (Y.K.) Koyanagi, Yukio 1942-07-09 1000 489 490
Miss Western (S.N.) Nagata, Shokichi 1942-04-15 1200 575 750
Missing Link Kimoto, T. 1942-02-07 2000 1850
Miyako Homma, Susumu 1942-03-28 400 350
Miyako (T.M.) Matsushita, Tadaichi 1942-04-29 1500 660 850
Miyako I Otsu, O. [Undated] 650 900
Miye Hayakawa, Ishigoro
Hayakawa, I.
1942-02-24 100
Miyuki Tabata, Ichiro 1942-05-27 900 460 475
Monkey King (M.K.) Yamashita, Kenichi Inverness Cannery [Undated] 450
Moresby No. 2 Kita, Ryotaro
Ota, Kototaro
1942-08-08 5000 8000 5500
Moresby No. 3 Kita, Ryotaro
Ota, Kototaro
[Undated] 9500 16500 10750 5850
Morn-Glory Uno, Zenkichi
Zenkichi, Uno
1942-04-04 900 1200 575
Mutsu Matsuhara, Toshio 1942-06-15 2500 690 700
My Hope Machida, T. [Undated] 1100 1300
Myrtle A Miki, Paul Yasuo 1942-04-02 150
N.A. Akune, Naonojo 1942-07-10 850 374 374
N.H. Hamaura, Natsuyoshi 1942-06-15 1500 2200 1400 690 725
N.I. Izumi, N. 1942-04-07 1300 1100
N.K. Konishi, Noboru 1942-03-31 850 600
N.N. Nakatsu, Naojiro 1942-04-08 1500 850
N.O. Ozaki, Naokichi 1942-05-27 750 345 400
N.S. Sakamoto, Unosuke [Undated] 925
N.S. #1 Shinizu, Naoshichi 1942-04-01 450
N.S. (Y.S.) Shoji, Noboru 1942-03-30 800 546 500
N.T. Toshima, Nobuo 1942-04-11 1300 834 850
Nachi 6000 Sakanari, S. 1942-02-24 300
Nagato (T.O.) Omori, Teiji 1942-03-26 600 600
Nagusa Tomiyama, Yonekichi B.C. Packers Ltd. [Undated] 1000
Nancy 6019 Hamaguchi, N. 1942-02-24 125
Nancy Mai Oda, Tetsuo 1942-03-03 1700 1400
Nawa (H.M.) Minamimae, Hideichi 1942-05-23 1500 805 950
New Era (H.N.) Negoro, Hiroshi 1942-05-13 1000 719 775
New Island Nishimura, Nuiko
Ishikawa, Tomigoro
1942-03-11 8000 12500 6000
Newcastle No.4 Kita, Ryotaro 1942-08-08 13000 8000
Nightingale Mori, Kenji 1942-03-24 2000 1150
Nirigahama Nakashima, Eikichi 1942-03-19 500 500
Nishi Nishimura, Iwajiro 1942-03-14 1000 100
Nishiki Sakurai, Shojiro 1942-03-24 1000 1035 825
Nite Owl Yamada, Hideo 1942-03-03 850 1000
Nootka Sound Nakamura, C. 1942-02-03 18000 21000 19500 17000
North No.3 Okauchi, Ichiro 1942-03-14 500 1400 225
Northern Chief Murakami, Kiyoshi 1942-05-11 1650 632 750
O.H. Hiramatsu, Otoziro 1942-05-26 800 661 550
O.K. Kamachi, Otogi 1942-06-20 750 86 86
O.K. Koyanagi, Otohachi 1942-05-21 1000 431 700
O.N. Nishi, Shoichi 1942-06-02 900 1500 250
Ocean Chief (T.Y) Yamasaki, Takeo 1942-07-08 2000 863 780
Ocean Spray Machida, Toshio [Undated] 1250 1400
Oceanic 291 Tsumura, H. 1942-03-17 275
Odalesque Kawaguchi, Shigeru 1942-02-17 1250 2150 1050
Ohara II Ohara, Masao
Ohara, Maseo
1942-06-12 600 1000 345 375
Ohara III Ohara, Masao 1942-03-04 4000 2650
Ohmi No. 2 Nakamura, T. Katsuji 1942-03-28 750 450
Olympia II Union Trading Co. Ltd
Union Trading Co, Ltd.
1942-04-07 8000 18000 5000 8000
Orca G Fukuyama, Senkichi 1942-03-07 10000 12000 7000 10500
Orion No. 2 Tasaka, Judo 1942-03-21 650 1040 650
Otter Bay Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 8000 14000 9850 8000
Ozaki #2 Ozaki, Naokichi 1942-07-25 5000 4200
Pacific Crown Tamai, Isamu 1942-05-08 4000 3050
Pal Sakamoto, T. &Y.
Sakamoto, Toshiyuki & Katsushige
1942-02-24 1335 800
Paradise Matsuo, Shinichi 1942-05-02 600 230 325
Paradise Hama, Hideo [Undated] 750
Paradise Isle Hayashi, Masaru [Undated] 1500 2000
Pass River Kawagoye, K. 1942-07-13 1000 86 100
Patricia W. (M.K.) Kawano, M. 1942-03-26 600
Paulina Tamemoto, Tetsuo 1942-04-13 2500 1300
Peaceful (K.S.) Shirakawa, Kiichiro 1942-03-27 1200 661 900
Peony M Mizuyabu, Shigeharu 1942-06-09 900 578 525
Phyllip Homs Matsushita, Junji 1942-03-28 700 700
Point Yoho Kodama, Genichi 1942-04-10 805
Porcher G Kariya, Gorokichi 1942-03-19 4500 4400
Primrose Path Shinya, Masaichi [Undated] 1050
Prospect Ucluelet Fishing Co. [Undated] 500
Qualicum L. Tanaka, C. 1942-03-12 14000 7000
Quathiaski #1 Nogami, Sankichi [Undated] 500
Queen Bee Matsumoto, I. [Undated] 1500 1500
Queen Elizabeth Otsu, Kamekichi 1942-03-27 1800 1550
R.A. (K.A.) Adachi, Rokujiro
Adachi, Kichiro
1942-06-02 900 316 350
R.H. Hayashi, Hirokichi 1942-05-19 1120 725
R.H. Hamada, Reiji 1942-04-25 1100 600
R.H. Yoshikawa, Toichi 1942-06-30 600 450
R.H. Hayashi, Rin 1942-03-31 500 800 500
R.I. Isobe, Rinkichi 1942-02-24 281.25
R.I. Ikari, Rokumatsu 1942-05-28 1500 748 850
R.K. Kadonaga, Riki 1942-06-02 800 316 350
R.K. Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 500 1000 100
R.K. Kitagawa, T 1942-03-30 1400 661 675
R.M. Morimoto, Rinosuke 1942-04-02 850 431 550
R.N. Nakahara, Ryosuke 1942-06-18 1400 575 700
R.N. Naganobu, R. 1942-06-24 650 500
R.N. (E.H.) Hamanishi, Eichi 1942-06-05 1100 374 375
R.S. Suzumoto, R. 1942-03-07 6000 1400
Redwing Yoshida, Takeo [Undated] 4000 3550
Reef Point Ryujin, Kichitaro 1942-04-09 1300 3200 700
Regal I Koyama, Tsunetaro 1942-03-07 5000 3800
Rice S. Sakai, Yoneichi 1942-03-24 8000 5100
Riona Ichiwa, Yoshio 1942-04-04 6000 2500
Riptide Ono, Naoichi [Undated] 1200 1200
Rising Sun Yoshihara, Nobuo 1942-06-10 1700 1840 1700
Riyo Kimura, Y. 1942-05-13 1500 800
Roaming Chief Yamasaki, Tadao 1942-03-30 2000 1400
Robert K Omori, Takanosuke 1942-03-02 1500 2500 1200
Rock Point Iwasaki, Tom 1942-03-11 950 1300 1200 900
Rose B Doki, Bunsaburo [Undated] 550
Rose Beauty (M.S.) Shiozaki, Minoru 1942-04-11 1000 578 700
Rose City Kita, Ryotaro 1942-08-08 2500 9000 5850 1505
Rose N. Y. Hashimoto & Y. Nakai 1942-02-07 8500 16000 8500
Rose N. No.2 Nakamura, C. 1942-02-03 6500 10000 8250 4000
Rosie (Y.H.) Higo, Yasuyuki 1942-04-29 1100 259 575
Rosie M Okano, Tadashi 1942-05-27 725 374 400
Royal Crown Shinde, Yoshiharu 1942-03-06 2000 2000
Royal Flash Tanaka, Hisao 1942-05-02 2000 1610 1400
Royal K (T.K.) Kawasaki, Takeo 1942-04-29 2200 1150 1050
Royal Star Mitsubata, T. 1942-03-28 900
Ruby Yodogawa, Mitsuru 1942-04-25 900 661 650
Rupert 17 (A.K. No. 3) Yamashita, Shoichiro [Undated] 700
S.A. Akizuki, Sukenobu 1942-05-29 750 460 475
S.A. Asari, Sadajiro 1942-03-18 2800 1900
S.A. Arakawa, Sukeuemon
Arakawa, S.
[Undated] 1550
S.C. No. 35 Takizawa, T. B.C. Packers [Undated] 150
S.E. Endo, Shigeharu 1942-07-09 500 345 345
S.F. Furukawa, Y.
Furukawa, Sadanosuke
1942-04-16 900 805 700
S.H. Hamaura, Shigeru 1942-04-02 1050 1800 1000 925
S.H. Hamaura, Senmatsu [Undated] 1300 1265 1100
S.H. Hirota, Sannemon 1942-06-24 600 201 225
S.H. Hamasaki, Shinnojo [Undated] 500 345
S.H. Hirota, Shihei 1942-07-03 400 98 100
S.I. Inomata, Shotaro 1942-05-13 500 288 300
S.K. Hamaguchi, Hiroshi 1942-05-13 1000 1380 750
S.K. Kuramoto, Shinji 1942-06-05 1400 316 320
S.K. Kanno, Sakai [Undated] 750
S.K. Kuroyama, Sannosuke 1942-04-10 1500 978 1200
S.K. Kanegawa, Sakuji 1942-04-13 1500 1010
S.K. Kishino, Shigeru 1942-03-31 1700 1020 1300
S.K. Kitade, Sute 1942-04-08 1800 1050
S.K. Koyanagi, Sakumatsu 1942-05-12 800 460 575
S.K. 517 Kaneko, Shyojiro 1942-04-01 650 900 431 250
S.K. III Kimura, Sannosuke 1942-03-28 1150 550
S.K. No. 2 (K.M) Morishita, Kenichi 1942-07-10 1450 748 750
S.M. Mayegawa, Sanjiro 1942-04-02 1800 1093 1500
S.M. Miyake, Seizaburo 1942-07-11 500 184 185
S.M. Marumoto, Shigeru 1942-03-27 700 748 650
S.M. Mori, Seichi 1942-06-30 1500 690 750
S.M. Matsumura, Seitaro 1942-03-27 1100 719 1050
S.M. Muramatsu, Shosuke 1942-05-12 800 345 425
S.M. Miyashita, Shizuma 1942-03-27 1500 949 1050
S.M. Mori, Shigeru 1942-03-30 800 425
S.M. Matsumoto, Shiro 1942-08-01 1000 345 310
S.M. 590 Miyashita, S. 1942-03-19 805 975
S.M. 6685 Muto, Saburo 1942-07-15 600 460 350
S.M. No. 2 Matsuo, Shinichi 1942-03-20 1500 1200
S.N. Nakagawa, S. 1942-05-12 1800 1300
S.N. Nishi, Senkichi 1942-04-07 1900 1200
S.N. Nishihama, Shigeharu 1942-04-14 1000 690 800
S.N. Nakata, Sannosuke 1942-06-25 700 403 403
S.N. Nishi, Shoichi 1942-04-01 850 1000 600
S.N. Nakagawa, S. 1942-04-20 1400 350
S.N. Nakanishi, Saburobe 1942-03-10 3000 1950
S.N. (K.M.) Nakano, Sadao 1942-06-12 700 173 200
S.N. 926 Nishi, Shoichi 1942-07-07 900 805 550
S.O Oikawa, Seichiro 1942-05-12 800 575
S.O Oikawa, Seichiro 1942-05-12 800 575
S.O. Ohara, Sajiro [Undated] 700
S.O. Ozawa, Shuzo 1942-07-09 600 1000 350
S.O. Otani, Saichi 1942-04-21 1400 863 850
S.O. Otani, Saichi 1942-04-21 1400 863 850
S.O. Ohara, Sajiro [Undated] 700
S.O. Ozawa, Shuzo 1942-08-01 600 1000 Nil 350
S.S. Shiozaki, Seiroku 1942-06-02 1500 546 600
S.S. Saito, Shichiro 1942-04-01 1000 750
S.S. Sakata, Shozo 1942-04-17 1000 550
S.S. Sasaki, Seichi 1942-06-22 950 978 750
S.S. Shiho, Soichi 1942-05-06 2300 1265 1550
S.S. 1073 Sakurai, Shoichi 1942-08-01 750 86 125
S.T. Tani, Shinzo 1942-06-16 900 425 425
S.T. Takamatsu, Sadakichi 1942-03-30 450 173 350
S.T. Tamoto, Saichi 1942-04-10 1200 800
S.T. No. 1 Tani, Shozo 1942-03-27 400 350
S.T. No. 7 Tanaka, Tokutaro 1942-04-04 650
S.U. Uchiyama, Sueki 1942-06-19 400 86 100
S.U. Uraisami, Hansaku
Tasaka, A.
1942-05-27 500 144 225
S.U. (S.H. 3332) Hamanishi, Riyo 1942-07-04 1000 115 115
S.Y. Yamasaki, Shimanosuke 1942-06-30 700 400
S.Y. Yokota, Shigeo 1942-06-09 650 460 500
S.Y. 1091 Yamamura, Suteo 1942-05-05 1250 870 400
Sachito (M.K. (S.K)) Koyanagi, Mitsuo 1942-07-10 500 144 144
Sada N Nariiwa, Yoshio 1942-04-17 2500 3500 2160 2000
Sakura Sakuda, Sakujiro [Undated] 1500 1500
Sakura Sato, Soyemon 1942-06-22 2000 690 700
Sally M Machida, Matakazu B.C. Packers [Undated] 700
Salt Spray Matsuzaki, Isamu 1942-08-13 2500 6000 2500
Samiko Kobayashi, Takematsu 1942-05-18 100 200
Sanji Katayama, Sanji 1942-02-24 470 430
Santa Lucia Otsu, Genji 1942-05-13 1850 1300
Sanuma Takahashi, Shoyemon 1942-03-24 1100 850
Satsuki Shirakawa, Kuichi 1942-04-06 600 250
Sayuri Sakamoto, N. 1942-02-20 125
Scrap Iron 4 D Ohama, Tosuo
Imai, Koichi
1942-06-19 600 325
Sea Boy Ikari, Masao 1942-04-09 2000 1400
Sea Crest Haraguchi, Seiichi 1942-06-18 1300 2700 840 840
Sea Eagle H Hokti, N.
Horii, Ryotaro
1942-08-27 4000 3650
Sea Flash Takeuchi, Fujitaka [Undated] 2500 3200 2950
Sea Flyer Nakatsu, Kaneo 1942-04-13 1500 1250
Sea Gull Nishi, Sennosuke 1942-04-08 800 1300 450
Sea Gull (S.O) Obayashi, Sawaichi 1942-04-13 1150 661 850
Sea Hawk (S.M.) Matsumura, Shigematsu 1942-04-09 250 250
Sea Island No.2 Kosaka, Jack W. 1942-02-23 8000 8000
Sea King Mori, Matsujiro 1942-03-28 800 610
Sea Maid Y II Yamanaka, Sadakichi [Undated] 7500
Sea Patrol #1 Uyeyama, Takashi 1942-05-04 2800 1100
Sea Patrol #2 Uyeyama, Takeshi 1942-08-01 1400 431 388
Sea Patrol #4 Uyeyama, Noboru 1942-06-17 1800 403 405
Sea Prince Sunahara, Kazuye 1942-04-10 2000 2700 1200 1500
Sea Princess Hibi, Katashi 1942-04-24 725 575 600
Sea Queen Terashita, Sasumu
Terashita, Susumu
1942-05-19 2000 1840 1450
Sea Queen Oya, Naojiro 1942-03-31 800 1000 700
Sea Queen (M.Y.) Yamashita, Masaichi 1942-03-19 1000 207
Sea Queen (S.Y.) Yamamoto, Shosuke 1942-05-07 800 661 600
Sea Rock Hashimoto, Yoshikazu 1942-05-01 3500 1438 1525
Sea Rover Oye, Masaharu (Masaji)
Oye, Masaharu (Masaji?)
1942-07-08 1200 460 460
Sea Scout #3 Kawano, Katsuyoshi 1942-03-06 1800 1070
Sea Scout (K.K.) Kawano, Katsuyoshi 1942-04-17 1600 900 1400
Seiner Tanaka, T. [Undated] 10000 17000 9500 8360
Seiner II Tanaka, T. 1942-03-12 15000 7700
Seiner S Homma, J. 1942-03-07 1500 4200 1000 800
Serenade Nakata, Kenji 1942-03-31 500 800 400
Serenade 1 Kurisu, Isamu 1942-03-28 1100 1700 1100
Shiga (S.O.) Ohashi, Shotaro [Undated] 800
Shigeru Miyashita, Kinosuke 1942-03-28 1400 2200 1000 750
Shimpac Shimono, Shiroemon 1942-06-11 1700 690 900
Shizu Nishi, Sennosuke 1942-03-23 10800 3200
Shizuko Tamaki, Komakichi 1942-03-13 1200 800
Shizuyo Maekawa, Saichiro 1942-06-02 2000 748 1000
Shuchona No. 5 Tanaka, Motokichi
Tanaka, Matsu
1942-04-09 1200 800
Sidney Chief Nakai, Toichiro 1942-03-10 1000 941.7
Silver Queen Nakamura, Masanobu 1942-04-04 950 750
Silver Sea Nishimura, Michio 1942-03-28 500 403 350
Silver Spray Higo, Seizo 1942-03-24 1500 1100
Silver Spring Nittsui, Ukichi [Undated] 4000 3750
Silver Wing Yamashita, M. [Undated] 700 1000
Silvrado Morishita, U. 1942-04-21 2500 2280 2200
Skeena M Miwa, Kunisaburo 1942-04-09 Estimated 7000 Estimated 15000 11000 3500
Skeena Pride Tanaka, Takao 1942-03-21 350 101.3
Skylark Higo, Mankichi 1942-04-20 1200 776 750
Smile Nakata, S. [Undated] 700 1000
Smith Sound Nakamura, C. [Undated] 14100
Smokie Hamanishi, Takeo 1942-07-08 600 546 546
Snow White (E.M.) Matsumura, Eikichi 1942-03-27 1000 748 850
Snow White II (Y.A.) Akune, Yoshio 1942-04-02 1000 550
Sockeye Sakai, Tokuzo 1942-04-11 2300 2070 1350
Sockeye (T.S.) Sato, Tomizo 1942-03-14 500 300
Solway (T.M.) Mura, Tatsuju 1942-03-04 350 250
Soyokaze Matsunaga, Shigekazu 1942-04-22 2500 1840 1800
Soyokaze Hori, Masakazu 1942-04-08 1700 1553 1125
Springtime Komori, Tadahiro, Haruo, Fujihiro [Undated] 6500 6100
Springtime No. III Komori, Matsunosuke 1942-03-30 1250 345 1250
Springtime V Komori, Tadahiro, Haruo, Fujihiro [Undated] 16750 12400
Stardust (M.I.) Ito, Masao 1942-04-22 500 230 250
Stella Maris Miyamoto, Mantaro 1942-04-16 1800 1500 1400
Sumiyoshi Konishi, Rokuhei 1942-03-27 1500 633 900
Summer Maid (Y.O.) Origuchi, Yasujiro [Undated] 500 345
Summerville Egami, Hikotaro 1942-03-03 4500 7500 3500
Sun Beam (E.K) Kondo, E.
Kondo, Eichi
1942-07-10 780 460 460
Sunbeam #1 Kobayashi, Takeshi 1942-04-29 1800 863 900
Sunbeam #2 Kobayashi, K. 1942-04-06 1850 1300
Sunbury No. 1 Takahashi, Y.
Takahashi, Y. (Yoshito)
1942-04-02 1000 550
Sunbury No. 2 Mizobuchi, U. 1942-06-01 2500 2000
Sunnyway Mio, Yoneichi 1942-03-12 2700 1200
Sunrise K. Kobayakawa, Toshikazu 1942-03-18 6750 8000 5650 3500
Sunrise T. Tabata, Inao 1942-04-22 1400 891 1100
Suo Tanaka, Eisuke 1942-04-07 500 250
Sweet Romance Yamamoto, Tadaichi (Chuichi) [Undated] 1300
Sweet Sixteen (K.T) Izumi, Jinmatsu 1942-03-26 2000 1400
T.A. Asai, Tominosuke 1942-05-06 1270 500
T.A. Abe, Tajima [Undated] 500
T.A. Amadatsu, Tsunemori 1942-06-25 650 374 450
T.A. (1171) Atsumi, Toraichi 1942-03-30 750 661 650
T.E. II Hamano, Kaoru 1942-06-01 500 300
T.G. Goto, Toshiaki 1942-06-16 650 259 260
T.H. Higo, Toyokichi 1942-04-23 1050 575 850
T.H. Hashimoto, Takashi 1942-03-31 850 1200 750
T.H. Hanagawa, Takezo 1942-05-16 800 489 525
T.H. Hamaguchi, Tsunekichi 1942-04-29 800 525
T.H. Koyanagi, Watashiro
Hirakita, Takashi
1942-06-09 700 316 340
T.H. Hayashida, Tomio 1942-04-16 1000 650
T.H. Hamanishi, Takeo 1942-03-30 700 439.39
T.H. Hikida, Takeo 1942-02-23 1000 550
T.H. Hashimoto, Tomekichi 1942-04-04 700 625
T.H. 1019 (K.H.) Hirakita, Katsumi 1942-05-08 1500 805 925
T.I. Ito, Toramatsu 1942-04-18 1700 805 950
T.K. Konishi, Tatsuro 1942-03-23 1500 1064 1200
T.K. Kawaguchi, Tsuruzo 1942-04-30 1000 700
T.K. Koyanagi, Toru 1942-04-07 950 748 700
T.K. Kariya, Takeo 1942-03-26 1100 600
T.K. Koshiba, Tamigoro 1942-05-16 950 345 725
T.K. Konishi, Tomegoro 1942-07-25 2500 700
T.K. Kuroda, Tsunejiro 1942-06-16 750 288 375
T.K. Kamada, Tomizo 1942-06-10 900 259 260
T.K. Kadohama, Tadayuki [Undated] 650
T.K. Kuroyama, Tatsujiro 1942-03-25 1900 1200
T.K. Komori, Tadahiro 1942-05-15 750 580 575
T.K. (M. K) Kokubo, Takugo
Kokubo, Mitsuzo
1942-06-25 750 375 375
T.M. Murao, Tokujiro 1942-04-04 850 460 425
T.M. Mori, Tadashi 1942-05-05 1300 460 600
T.M. Murao, Tameichi 1942-04-04 1000 600
T.M. Matsubara, Tatsushiro [Undated] 450
T.M. Mitsuishi, Teizo 1942-04-08 1250 776 900
T.M. Mizuyabu, Tsuneziro 1942-05-27 2100 3000 1610 1650
T.M. Miki, Toshichi 1942-03-19 850 1600 750
T.M. 1261 Matsumoto, Tsunekichi 1942-03-27 1000 460 600
T.M. 73 Murakami, Tanekichi 1942-03-24 330
T.M. No.2 Miki, Toranosuke 1942-04-02 200
T.M.1 Matsumoto, Tatsuo 1942-03-27 550 550
T.M.B. #6 Baba, Noboru 1942-03-24 1025
T.M.B. #7 Baba, Noboru 1942-04-08 2200 1500
T.M.B. I Baba, George Shimpei 1942-08-18 4000 4700 4300 4000
T.M.B. VIII Baba, Tomio 1942-04-29 2000 1740 1250
T.N. Miyamoto, Mantaro
Nakai, Tokunaga
1942-03-25 800 475
T.N. Nomura, Toshikazu 1942-04-07 700 345 175
T.N. Nakanishi, Toyokichi 1942-04-02 750 1200 700
T.N. Nishi, Tsunezo 1942-05-28 1500 863 1000
T.N. Nakatsu, Toshio 1942-05-12 850 460 550
T.N. Nakanishi, Tamejiro 1942-04-13 1300 805 550
T.N. Nishii, Torakichi 1942-03-25 800 403 500
T.N. Naruo, Tamejiro 1942-04-25 1000 403 600
T.N. Nakata, Takejiro 1942-05-09 1000 750
T.N.C. Maid (H.K.) Koyanagi, Hiroyuki 1942-07-10 650 403 405
T.O. Oikawa, Takeo [Undated] 800 345
T.O. Omotani, Toramatsu 1942-06-16 1000 776 780
T.O. Oikawa, Takashi 1942-05-12 800 374 350
T.O. Ohama, Tonao 1942-08-18 1000 748 675
T.O. (T.H. 1731?) Oura, Tatsuo 1942-04-23 1800 863 1000
T.S. Sameshima, Toshiyuki 1942-05-08 800 374 525
T.S. Shoji, Tsunejiro 1942-07-10 1200 374 374
T.S. Sakata, Tomizo 1942-04-16 350
T.S. Suzuki, Tsuguo 1942-05-29 550 550
T.S. Sameshima, Toshio 1942-04-04 1000 546 675
T.S. (G.S.) Shoji, Tsunejiro 1942-05-07 1700 1065 1000
T.S. 1389 Sudo, Tojiro 1942-05-20 600 173 175
T.T. Teshima, Kanjiro
Teshima, Takao
1942-05-27 800 431 550
T.T. Teranishi, Yoshimatsu
Nakatsu, Wataru
1942-05-26 900 700
T.T. Taniwa, T. 1942-03-31 850 1200 550
T.T. Takizawa, Tahira [Undated] 200
T.T. Tabata, Toyotaro 1942-04-13 1200 600
T.T. Teranishi, Tomekichi 1942-07-29 500 700 250
T.T. Tanaka, Tomijiro 1942-03-30 2000 978 1100
T.T. Tamemoto, Tetsuo 1942-06-10 700 259 260
T.U. Uyeda, Tokinosuke 1942-06-23 1000 259 260
T.Y. Yoshida, Teichi [Undated] 1500
T.Y. Yamada, T. [Undated] 2200 1840
T.Y. Yamamoto, Tatsuzo 1942-06-01 850 431 450
T.Y. Yamanaka, Tomizo 1942-03-28 2200 1800
T.Y. Yamashita, Tetsunosuke [Undated] 500
T.Y. Yamashita, Heijiro 1942-06-29 1400 500
T.Y. Yamamoto, Toraichi 1942-06-17 600 460 550
T.Y. Yoshikawa, Toichi 1942-06-19 150 50
T.Y. No. 1 Yamanaka, Tokutaro 1942-04-02 800 67
Taka Sakauye, M. 1942-05-05 1850 1125
Taka No. 4 Takasaki, Yukio 1942-04-08 2000 1050
Takamine Akune, Hideo 1942-04-07 1000 633 800
Takasago Mitsubata, C. 1942-03-28 300
Taki Endo, Y. 1942-02-24 125
Tanami Kaji, Nakayo 1942-03-25 1350 1006 825
Taneese Tanino, Eikichi 1942-06-12 7500 9000 5000 4000
Thelma Yonemoto, G. 1942-03-19 1700 1700
Three Jack Kimoto, H. 1942-03-03 2900 2600
Three Queens Shiraishi, K. 1942-05-05 8600 14000 8500 9250
Togo No. 1 Ohashi, Seichi 1942-04-14 3000 1800
Tosa No. 2 Kobayashi, Takematsu
Kobayashi, Mrs. Sami
1942-05-18 800 1000 1000
Toshi (K.F.) Fujimoto, K. 1942-02-24 135
Toshiko Noda, Suyeo [Undated] 800
Tsukinode Yamamoto, Katsuichi 1941-11-30 633
Turu (N.H.) Hirota, Nijiro 1942-05-27 1200 518 625
Two Sister Shimozawa, Kazuichi 1942-03-18 1800 633 875
Tzaartoos Hiraoka, Masao 1942-06-12 2000 2800 863 865
U. Jean Uyede, I. 1942-02-23 3200 3700 3150
U.F. Fukuwara, Utaro 1942-04-24 850 489 700
U.F.C. II Ucluelet Fishing Co.Ltd. 1942-03-24 2800 2800
U.H. Hamade, Unosuke 1942-06-10 1700 1200 1200
U.H. Hamamoto, Umajiro [Undated] 700 259
U.M. Mukai, Unosuke 1942-07-13 2000 546 546
U.N. Nishi, Ukichi 1942-07-14 900 288 288
U.N. Nishi, Unosuke 1942-07-04 450 201 201
U.S. Sakamoto, Unosuke 1942-05-08 1200 1150
Ue Endo, Umakichi 1942-03-19 1300 2000 1035 950
Ukulele Baby Maeda, Masaru (?) 1942-03-13 1050 850
Umi Fujinami, Ushimatsu 1942-04-01 950 1500 685
V.C. Maid Nishi, Kanao 1942-06-20 650 500
Venice Murakami, Atushi 1942-04-09 2000 1150 1300
Venus Suzuki, Shoichi 1942-08-06 2500 3500 1670 1670
Victory Bay Kishi, Teizo, Otomatsu, Kiheiji 1942-04-16 8000 12000 8500 6000
Vieno (F.T.) Teranishi, Fujinosuke 1942-05-16 1000 400
Viola Y. Yamashita, Iwataro 1942-08-13 7000 5550
Violet S. (T.O.) Okada, T. (Tadaichi) 1942-07-15 1800 863 863
W. No. 1 Kadonaga, Ei 1942-06-23 500
W.C.F. No. 1 Ucluelet Fishing Co. Ltd. 1942-03-24 2000 2000
W.N. Naganobu, C.S.
Nakatsu, Wataru
1942-06-30 500 300
W.S. Sugahara, Wataru 1942-05-01 1000 719 700
W.Y. Yashiki, Wakamatsu 1942-04-28 1093 950
Wave Kano, Takatsugu 1942-04-17 1300 1000
Western Bride Nakata, Soichi 1942-05-26 2000 1093 1125
Western Chief Tofino Trollers' Co-Op Association 1942-02-24 25000 9500
Western Maid Union Trading Co. Ltd. [Undated] 12000 16000 8/12 * 12000 10200
Western Pride Sakauye, T. 1942-08-22 2850 1495 2680
Western Shore No. 1 Ishida, Matsugoro 1942-04-18 750 400
Western Shore No. 2 Mukai, Unosuke 1942-03-21 2800 1600
White Rose Yoshida, Yoshiharu 1942-05-09 1500 748 850
White Rose No. 2 Yoshida, Yasuichi 1942-03-28 1800 1208 1200
Worthman T Kita, Ryotaro 1942-08-08 2000 9000 1705
Y.A. Akune, Yuichi 1942-04-08 1400 920 975
Y.F. Fujioka, Yonesaku 1942-06-30 500 299 300
Y.F. 1060 Fukai, Yoshimatsu 1942-04-01 1300 650
Y.H. Higo, Yoshinori 1942-05-06 800 259 500
Y.H. Hikida, Yoshihiro 1942-03-27 900 460 475
Y.H. Hikida, Yazaemon 1942-03-18 1000 600
Y.H. Hayashi, Yosaburo 1942-04-02 800 345 525
Y.H. Harada, Yoshio 1942-03-31 250 550 150
Y.H.Y. Yamashita, Yoshio 1942-03-30 700 1300 550
Y.I. Ikari, Yasumatsu 1942-06-02 1000 316 450
Y.I. Ishida, Yokichi 1942-06-09 700 341 450
Y.I. Ikebata, Yoshikazu 1942-06-03 1200 753 850
Y.I. 6663 Inouye, Y. [Undated] 900 1600 800-900
Y.K. Kurahashi, Y. 1942-04-06 489 500
Y.K. Kondo, Yoshihide 1942-05-14 900 750
Y.K. Kitade, Yoshiharu 1942-03-17 850 750
Y.K. Koyanagi, Yukio 1942-05-29 1000 575 650
Y.K. Kochi, Yoshio 1942-06-30 900 299 325
Y.K. Kawaguchi, Y. 1942-04-18 2300 2243 1750
Y.M. Mori, Yeizi [Undated] 2000 1750
Y.M. Maede, Yoshiharu 1942-04-20 1800 900
Y.M. Maeda, Yoshimatsu 1942-04-10 1300 600
Y.M. Murao, Yasukichi 1942-05-28 600 489 600
Y.M. Maede, Yoneharu 1942-06-10 800 316 320
Y.M. (O.K.) Mizuyabu, Yeichi 1942-03-30 850 650
Y.N. Nishihama, Yoshiyiro
Nishihama, Y.
1942-06-27 1200 2300 489 600
Y.N. Nakata, Yohei 1942-04-07 1200 770
Y.N. Nakano, Yukio 1942-06-22 1500 776 800
Y.N. Nakagawa, Fumie 1942-07-06 800 288 288
Y.N. Nishi, Yoshio 1942-07-10 500 288 288
Y.N. Nakai, Yasuichiro 1942-04-29 200 200
Y.N. Nakanishi, Yasujiro 1942-03-31 800 546 500
Y.N. Nagata, Yoshio 1942-06-03 900 546 600
Y.O. Oye, Yasoemon 1942-04-04 1200 489 575
Y.O. Oura, Yoshikazu 1942-04-15 1400 805 825
Y.O. Oye, Yaichi 1942-05-30 900 316 350
Y.O. #2 Nanaimo Shipyards Ltd. [Undated] 800 1500 978 1050
Y.O. #5 Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 700 1300 403 605
Y.S. Sakai, Yaichi 1942-05-23 900 403 650
Y.S. Shiyoji, Yakichi 1942-06-24 1100 863 865
Y.S. Suto, Yaeji 1942-05-08 700 375
Y.S. 1097 Sato, K.& Son
Sato, Yoshiaki
1942-04-21 700 1250 575
Y.T. Teshima, Yoshio 1942-04-04 700 550
Y.T. Tabata, Yataro 1942-04-02 600 403 500
Y.T. Takasaki, Yukinori 1942-03-13 1350 1000
Y.T. Taketa, Yasuyuki 1942-06-29 500 250
Y.T. Teranishi, Yoshio 1942-05-09 1000 489 600
Y.T. Takata, Yosoemon [Undated] 800
Y.T. Tabata, Yonejiro 1942-03-31 500 800 450
Y.T. Toyoda, Yoshiharu 1942-04-04 975 1700 700
Y.T. Takasaki, Yukio 1942-08-18 900 375
Y.Y. Yoshida, Yonekichi 1942-05-12 1500 1440 1200
Y.Y. Yamamoto, Yonezo 1942-06-23 750 259 260
YIP No. 2 Nanaimo Shipyards Ltd. 1942-08-06 8500 14500 9500 8500
Yama (AY 23) Yamasaki, A. 1942-05-27 650 288 290
Yanagi No. 5 Tanaka, C. 1942-07-15 7000 345 345
Yory-S Sasaki, Yoshimitsu 1942-03-28 900 661 800
Yuki H (A.H.) Hama, Akira 1942-04-08 2000 2800 1400
Yura Machida, Tamegusu [Undated]
Zephyr Tamaki, Shigetsugu 1942-03-03 1200 925
Zephyr - S Shimizu, Shintaro 1942-04-14 2000 1380 1250
[boat name unknown] Sasaki, Sajuro 1942-03-28 410 275
[boat name unknown] Ozaki, Takichi [Undated]